آماده سازی زمین برای سازه های ساندویچ پانل


آماده سازی زمین برای سازه های ساندویچ پانل

 

آماده سازی زمین برای سازه های ساندویچ پانل

لنگر زمین شامل یک دنده در سطح پایین متصل به لایه بیرونی عضو پایه و سطح جانبی متصل به یکی از لایه های بیرونی در ساندویچ پانل است که از آن پشتیبانی می کند.

عضو حمایتی شامل حداقل یک ساندویچ پانل اضافی با دو لایه بیرونی است که توسط یک هسته ، ساندویچ پانل اول و ساندویچ پانل اضافی را به هم متصل کرده است.

در لنگر زمین پایه به طور کلی افقی و عضو پشتیبانی به طور کلی عمودی است. ارتباط بین اعضای پشتیبانی و عضو ساختمان  U است یا پرانتز و یا [] است .

سطح بالای عضو پشتیبانی شامل اتصال مواد در لبه ساندویچ پانل است که در آن بخشی از هسته حذف شده است.

عضو پشتیبانی شامل حداقل یک ساندویچ پانل اضافی با دو لایه بیرونی از یکدیگر است که توسط هسته از هم جدا شده است و عضو پایه یک ساندویچ پانل کامپوزیت است.

عضو بنیادی ساختمان شامل یک لنگر زمین یک عضو پایه یک هسته و یک لایه بیرونی متصل به هسته هستند . عضو پشتیبانی در ساندویچ پانل شامل یک هسته و دو لایه بیرونی است که توسط هسته جدا شده است .

عنصر ساختمان متشکل از یک ساندویچ پانل در سطح بالا است که متصل به عضو پشتیبانی می باشد که آن نیز متصل به سطح پایین عضو حمایتی است که اینگونه لنگر زمین تا حدی در زمین غوطه ور می باشد.

از جمله روش مهار ساختمان به زمین حفاری بدین ترتیب است که بخشی از زمین به شکل یک سوراخ است که به طور کلی شامل ساندویچ پانل افقی و یک ساندویچ پانل پشتیبانی عمودی با یک ساندویچ پانل پایه متصل به مواد است .

سوراخ را با مواد پر می کنند و ساندویچ پانل پشتیبان به عنصر ساختمان پیوند می خورد گام بعدی اتصال لنگر زمین به حداقل یکی از دیوارها یا پانل های کف یا گوشه ای از ساختمان است.

مقاله مرتبط :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *