اطلاعات حساب بانکی و پرداخت

اطلاعات حساب بانکی بازار ساندویچ پانل جهت واریز وجه:

شماره کارت:
۶۰۳۷-۹۹۷۳-۱۰۶۶-۹۱۳۱

شماره شبا:

شماره حساب:
۰۲۲۲-۴۰۱۰-۷۲۰۰۵

بانک  ملی به نام مرتضی نجفقلی زاده

اطلاعات تماس  بازار ساندویچ پانل:

موبایل   :     ۰۹۱۴۳۰۲۶۲۴۱

ایمیل   :     info@tgsh.ir


پس از واریز وجه، فرم زیر را تکمیل نمایید و یا با ما تماس بگیرید.