ايزولاسيون گرمايی در ساندویچ پانل ها


ايزولاسيون گرمايی در ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل

تقاضا جهت ساختمان های سبز (کم مصرف در مصارف تهويه، سرمايش و گرمايش و نور)   افزایش یافته است . برای نمونه كشورهای اتحادیه اروپا برای اجرای پيمان كيوتو (پیمانی در جهت كاهش گازهای گلخانه ای ) به اين نتيجه رسيده اند كه مصرف انرژی ساختمان ها سهم زیادی در مصرف كل انرژی این اتحادیه داشته و دارد . میزان مصرف انرژی يك ساختمان به عوامل گوناگونی وابسته است . یکی از اين عوامل ايزولاسيون گرمایی ساختمان است.
ساندويچ پانل ها به سبب وجود لایه درونی عايق ، با وجود ضخامت پایین می توانند عايق گرمایی خوبی باشد . مساله مهم در اين باره كاهش در جزئيات اجرایی است. یعنی اولاً در هر پانل ، لایه های بیرونی و پایینی حداقل ارتباط فلزی به پل های گرمایی يكديگر را داشته باشند . ثانياً ، تير ريزی زير پانل ها ، نبايد مستقيماً با بيرون ارتباط داشته باشند . كيفيت اجرای درزها و پتانسيل ميعان حفره ای نيز حائز اهميت مي باشد .

عبوردهي گرمایی از ميان ساندویچ پانل ها
ميزان عبوردهی گرمایی پوشش ها (مثلا ساندویچ پانل ها) را مي توان با عدد U بيان نمود كه واحد آن W/ M2K است و به معنی عبور يك ژول (J) انرژی گرمایی در يك ثانيه از واحد سطح پوشش است هنگامی كه اختلاف دمای دو طرف آن يك درجه Celsius باشد . در آيين نامه های مرتبط ، حداكثر مجاز عبوردهی گرمایی پوشش ساختمان ها معادل 0.45 وات بر مترمربع درجه تعيين شده است.
جهت مقايسه ، قابل ذكر است كه عدد عبوردهی گرمایی براي شيشه تك جداره حدود 5.7 و برای شيشه دوجداره حدود 2.8 وات بر مترمربع درجه (W·m−2) است . از آنجا كه ساندویچ پانل ها معمولا با طول زياد نيز قابل تولید می باشند ، می توان تعداد درزها را كاهش داد . در واقع ، برای ساندویچ پانل هایی با ديوارهای جنبی ، تا ارتفاع 10 متر می توان ساندویچ پانل ها را يك تكه و بدون درز تهيه و اجرا نمود . به هر روی ، بايد در اجراي جزئيات درزها و اتصالات دقت نمود تا عبور هوا به حداقل كاهش يافته و از مطلوب بودن مقاومت گرمایی در همه نقاط، اطمينان حاصل شود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *