آگهی ها ویژه

منظور از زاویه مشترک در ساندویچ پانل چیست؟

منظور از زاویه مشترک در ساندویچ پانل چیست؟

ساندویچ پانل

مفصل زاویه بین دو ساندویچ پانل وجود دارد جایی که لایه اول بیرونی و لایه دوم بیرونی توسط یک هسته پانل با فاصله از لبه زاویه به هم متصل شده اند و دارای یک رابطه مشترک بین هسته پانل و گوشه داخلی متشکل از بخش های لبه لایه بیرونی است.

یک حفره در هسته پانل توسط توسط یک بخش از لایه بیرونی دوم و بخشی از هسته پانل تعریف شده است. دهانه حفره رابط بین هسته پانل است . اتصال مواد مورد استفاده در حفره و در گوشه داخلی فضای مرده را در رابطه با مهار و کاهش انتقال حرارتی در سراسر ساندویچ پانل به هم متصل کرده است.

اختراع حاضر مربوط به احداث ساختمان به ویژه اتصال ساندویچ پانل مجاور با زاویه مشترک است که باعث کاهش و یا اتصال حرارتی در سراسر آن می شود.دو ساندویچ پانل را می توان به منظور کاهش اتصال حرارتی در بین پانل مشترک به هم متصل کرد که این کار توسط برش زدن یا حذف آن است.

یک قسمت از لبه ساندویچ پانل به صورت تاج مانند برش زده می شود این زاویه مشترک با لبه هسته پانل هماهنگی دارد به طوری که هسته اصلی پانل با هسته های مجاور پانل تماس فیزیکی دارد. یک حفره برای حذف بخشی از هسته ساندویچ پانل تشکیل شده است به عنوان مثال یک سوراخ از طریق یکی از لایه های بیرونی ساندویچ پانل ایجاد می شود یا یک نوار از لایه بیرونی در نزدیکی لبه پانل به شکل یک شکاف که بین لایه های بیرونی پانل است.

مواد اتصال دهنده از طریق این مسیر به داخل حفره به هسته تزریق می شود پانل مهر و موم می شود و به هم دیگر پیوند می خورد و در نتیجه زاویه مشترک را به حداقل می رساند و اتصال حرارت را از یک طرف پانل به طرف دیگر پانل کاهش می دهد یا از بین می برد.

سایر عناوین مرتبط:

, ,
آگهی های معمولی

الماس

• نمایش 10 آگهی با الماس در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
• بدون محدودیت درالماس، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
• هر الماس 25 هزار تومان.
• با ثبت آگهی ویژه شش ماه یک الماس هدیه بگیرید
• با ثبت آگهی ویژه یکساله سه الماس هدیه بگیرید