آگهی ها ویژه

ساختار سقف های تقویت شده از ساندویچ پنل

ساندویچ پانل

ساختار سقف های تقویت شده از ساندویچ پنل

ساندویچ پنل

سیستم سقف شامل یک ساندویچ پانل اول یک ساندویچ پانل دوم و یک پانل پشتیبان است. ساندویچ پانل اول که حداقل بخشی از ساختار ساندویچ پانل سقفی را تشکیل می دهد دارای یک لایه بیرونی اول و یک لایه بیرونی دوم است. لایه بیرونی اول توسط یک هسته با لایه دیگر فاصله دارد.

در ابتدا ساندویچ پانل شامل یک زاویه لبه اول بود که شامل یک قسمت از لبه هسته و یک قسمت از لایه بیرونی بود. ساندویچ پانل دوم شامل یک لایه بیرونی اول و یک لایه بیرونی دوم است که اولین لایه بیرونی توسط یک هسته به لبه ساندویچ پانل اول متصل می شود که آن نیز توسط یک یا چند سطح بیرونی بسته به طول سیستم بام متصل می شود. سیستم بام شامل یک یا چند پانل ساندویچی پشتیبانی امن بین ساندویچ پانل اول و ساندویچ پانل دوم یرای ساختار سقف می باشد.

اختراع حاضر مربوط به ساخت ساختمان ها به ویژه یک سیستم سقف برای تقویت و یا سفت کردن بخشی از ساختار سقف است که متشکل از یک یا چند ساندویچ پانل کامپوزیت (مرکب) است.

روش های تقویت ساخت و ساز ساندویچ پانل ها :

در حال حاضر تقویت ساخت و ساز ساندویچ پانل ( پانل سقفی و پانل دیواری ) را می توان با روش های مختلفی انجام داد یکی از این روش های امن برای حفظ عناصر تقویت کننده در الگوی خاص بر روی یک لایه بیرونی از ساخت و ساز پانل و عنصر تقویت کننده آن و استفاده از یک پوشش چسب مناسب است.

یکی دیگر از روش های مفید برای آماده سازی پانل ها لمینیت کردن قطعه فلز فوم پوشش داده شده با مواد مناسب است برای ارائه یک ساختار هسته ای. پس از آن لایه های بیرونی به ورقه ورقه شدن و تکمیل ساخت و ساز پانل می انجامد این روش سودمند و ساده است و برای تولید به تجهیزات پیچیده نیاز ندارد و پانل نهایی برای انعطاف پذیری در شکل و اندازه و محل قرار گرفتن عناصر تقویت کننده تکمیل می شود.

سایر عناوین مرتبط:

, , , , , , ,
آگهی های معمولی

الماس

• نمایش 10 آگهی با الماس در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
• بدون محدودیت درالماس، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
• هر الماس 25 هزار تومان.
• با ثبت آگهی ویژه شش ماه یک الماس هدیه بگیرید
• با ثبت آگهی ویژه یکساله سه الماس هدیه بگیرید