آگهی ها ویژه

لنگر زمین در ساندویچ پانل

لنگر زمین در ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

لنگر زمین دارای یک عضو پایه یک هسته و یک لایه بیرونی متصل به هسته است . همچنین دارای یک عضو حمایت کننده دو لایه بیرونی از همدیگر که توسط یک هسته به یکدیگر متصل هستند.

در لنگر زمین سطح بالا و سطح پایین از هم دیگر جدا هستند مواد چسبنده به سطح پایین عضو پشتیبانی را به سطح خارجی عضو پایه متصل می کند . همچنین عضو بالای سطح حمایتی به ساختمان متصل می شود .

کارکرد لنگر زمین در ساندویچ پانل

لنگر زمین در زمین ساخت و ساز ساختمان برای اتصال ساختمان به زمین دفن می شود .

این اختراع مربوط به احداث ساختمان و به ویژه لنگر زمین ساخته شده از ساندویچ پانل کامپوزیت برای مهار ساختمان به زمین می باشد. تعدادی از عناصر ساخت و ساز یک یا چند ساندویچ پانل کامپوزیت می توانند با هم در ارتباط باشند . به عنوان مثال لنگر یک ساختمان شامل عضو پایه در دیوار ، سقف بام ، یا تقسیم فضای داخلی ساختمان ، یک یا چند اتاق و غیره است.

ساندویچ پانل را می توان با چسب یا مواد اتصالی دیگر به عضو بنیادی ساختمان متصل کرد و گوشه های ساختمان را به بخش مرکزی یا قسمت وسط خانه متصل کرد این کار باعث افزایش ثبات و سفتی ساختمان می شود.

لنگر زمین بیشتر شامل اتصال مواد سطح بالای عضو حمایتی به یک عنصر ساختمان است. در لنگر زمین عضو پایه و عضو حمایتی در جهت اول و در امتداد محور اول گسترش می یابند و در جهت دوم در امتداد محور دوم گسترش می یابند. جهت اول مربوط به یک بخشی از دیوار ساختمان است و جهت دوم مربوط به یک بخشی از دیوار دیگر ساختمان است.

عضو حمایتی شامل حداقل یک ساندویچ پانل اضافی با دو لایه بیرونی است که توسط یک هسته ، ساندویچ پانل اول و ساندویچ پانل اضافی را به هم متصل کرده است.

سایر عناوین مرتبط:

, , , ,
آگهی های معمولی

الماس

• نمایش 10 آگهی با الماس در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
• بدون محدودیت درالماس، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
• هر الماس 25 هزار تومان.
• با ثبت آگهی ویژه شش ماه یک الماس هدیه بگیرید
• با ثبت آگهی ویژه یکساله سه الماس هدیه بگیرید