بررسی پل های گرمایی در ساندویچ پانل ها


بررسی پل های گرمایی در ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل

پل های گرمایی ، به قسمت هایی از پوشش ساندویچ پانل سقفی يا ساندویچ پانل ديواری گفته می شود که مقاومت گرمایی آن كمتر از ساير نقاط پوشش باشد .
به عنوان مثال ، پل های گرمایی ، از اتصال فلزی لایه های پایینی و بالایی در ساندويچ پانل های تولیدی در كارگاه هست .
پل های گرمایی باعث هدر رفت انرژی در ساختمان می شود و همچنین باعث ایجاد ميعان روی پوشش در اطراف خود در شرايط ویژه می شود . حداكثر میزان اتلاف انرژی قابل قبول از پل های گرمایی ، بایستی 10 درصد باشد .

نشت هوا از طريق درزها در ساندویچ پانل

در قوانین ساختمان ، حداکثر میزان مجاز نشت از درزها به ازای واحد سطح ساختمان داده می شود . برای عنوان نمونه در کشور انگلستان ، حداكثر میزان نشت هوا از درزهای ساختمانی برابر با ده متر مكعب در ساعت برای واحد سطح زيربنا در فشار 50 پاسكال تعيين گردیده است.در يك ساختمان ، موارد متعددی می تواند باعث نشت هوا گردد ، مانند جای گذاری ناصحيح پنجره ها و سوراخ های تاسيساتی نامناسب و … ولی اين امر نبايد باعث شود تا از ذكر نشت مجاز در مشخصات خصوصی و اجرای صحيح درزهای ساندويچ پانل ها چشم بپوشیم . آزمايشات نشان می دهد كه با رعايت جزئيات اجرایی مناسب می توان نشت هوا از درزهای ساندويچ پانل را به سطح قابل قبولی كاهش داد ، البته در عمل اين سطح از دقت در اجرا دیده نمی شود !!! .

ميعان حفره ای (interstitial condensation) :
در صورتی كه درزبندی ها خوب اجرا نشده باشد ، و در هنگام ساخت ساندويچ پانل ، فضای خالی بين مغزه عايق و سطوح داخلی رویه ها باقی مانده باشد ، ورود رطوبت و ميعان آب در اين فضای خالی ، سبب كاهش خاصيت عایقی مغزه می شود . ساندويچ پانل هایی كه عايق آنها تزريق فشاری شده يا آنهایی كه با فوم های صلب ساخته شده و به خوبی چسبانده و پرس شده اند ، كاملا توپر هستند و هيچ حفره و مسيری براي عبور هوا ندارند. رويه ها نفوذ ناپذيرند و لذا بخار آب نمی تواند وارد ساندویچ پنل شود و ميعان ميان حفر های نمی تواند درون ساندویچ پانل ها روی دهد.

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *